Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

19.06.2017

1st Hellenic-Serbian Philosophical Meeting in Athens

 HELLENIC-SERBIAN PHILOSOPHICAL MEETING

The NKUoA Applied Philosophy Research Laboratory organized the 1st Hellenic-Serbian Philosophical Meeting in Athens on Thursday 1 June 2017 at the House of Cyprus under the auspices of the Department of Philosophy, Pedagogy, Psychology and the Embassy of the Republic of Cyprus in Athens, as well as with the kind support of the Embassy of ther Republic of Serbia in Athens.

 Φωτογραφίες 

 

Βίντεο