Αρχική σελίδα » Μέλη » Η ομάδα του Conatus

Αγγελική Αγγέλη

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δέσποινα Βερτζάγια

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Για πλήρες βιογραφικό και ενημερωμένο κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων δείτε εδώ.

Θάνος Κιοσόγλου

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Ιωάννης Λαδάς

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Λυδία Τσιακίρη

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Για πλήρες βιογραφικό και ενημερωμένο κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων δείτε εδώ..

Γιώργος Μάσσιας

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.

Τζένη Παυλίδου

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Βασίλης Στρατής

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Γεωργία-Ζωή Τσουχλαράκη

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παναγιώτης Χρυσόπουλος

Συντακτική Επιτροπή

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.